متن مناسب سنگ قبر سنگ مزار برای پدر:

پدرم پشتم بودی رفتی و پشتم خالی شد

پدرم سایه زندگیم بود همه کسم بود

پدر عزیز دنیا را بی تو نمیخواهم

 

photo_2017-11-04_17-52-39photo_2017-11-04_17-50-31

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813


متن مناسب سنگ قبر برای مادر:

مادرم عشق یعنی تو

مادرم بی تو هیچ چیز معنا ندارد

مادر قشنگم کجا رفتی

مادر عزیزم تنهایم گذاشتی

 

photo_2017-11-04_17-52-58photo_2017-11-04_17-48-04

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813


متن مناسب سنگ قبر سنگ مزار برای فرزند:

فرزندم یادت بخیر.

فرزندم کجایی که بی تو زندگی معنا ندارد.

فرزندم دل پدر . مادر شکست.

photo_2017-11-04_17-51-39

آدرس سنگ یادبود : جاده قدیم قم ، بعد از سه راه بهشت زهرا ، بعد از درب جدید ، دست راست سنگ یادبود
تلفن تماس : 09122967157 و 02155213821 و 09123713813